Bestyrelse:


Formand
Legatbestyrer
Gustav Petersen
Kundechef
Kemp & Lauritzen A/S
Diget 17
6800 Varde
Tlf.: 75 22 06 76
Mobil: 51 51 37 24
gustav@petersen.mail.dk

Næstformand
Flemming Schantz
Direktør Schantz Byg A/S
Ortenvej 81
6800 Varde
Tlf: 75 22 39 98
Mobil: 20 45 77 26
Kasserer
Poul Ries
Murermester
Navervej 11
6800 Varde
Tlf.: 26 30 88 99
poul-ries@hotmail.dk

Sekretær
Palle Kuntz
Adm. Direktør Danish Fibres
Snedkervej 1
6800 Varde
Tlf: 88389890

Bestyrelsesmedlem
Junie Auguste Stiftelsen-formand
Jan Lundkvist
El-Installatør
Savmøllen 4
6800 Varde
Tlf.: 21 43 40 31
jalund4@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Aktivitetsudvalget-formand
Claus Jørgensen
Malermester Deres Maler
Ribevej 22A
6800 Varde
Tlf.: 75 22 11 59
fluggervarde@stofanet.dk

Medlem
Tømrermester
Anders Linde
Mobil :20688292

Kontakt os:
Hvis du ønsker optagelse i foreningen kan du udfylde ansøgningsblanket direkte i fanen “Bliv Medlem”.

Alternativt kan du kontakte: 
Formand Kundechef Gustav Petersen, tlf. 75 22 06 76, E-mail: gustav@petersen.mail.dk
eller én af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.